Schoolraad

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

De schoolraad is samengesteld uit:

  • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
  • 2 gecopteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
  • 3 ouders verkozen door en uit de ouders
  • ook de directeur maakt er deel van uit

De schoolraad komt enkele keren per jaar samen en adviseert o.a. inzake de begroting, de begrotingswijziging en neemt akte van het personeelsbeleid en het lestijdenpakket.

 

Eerstvolgende vergadering van de schoolraad:

- maandag, 20 november om 19.00 u. : verkiezing voor de nieuwe Raad van Bestuur die zal ingaan op 01.04.2018

Koleneind 1
3930 Hamont-Achel

B: 011/44 53 34
NL: 0032/11 44 53 34