Schoolraad

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

De schoolraad is samengesteld uit:

  • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
  • 2 gecopteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
  • 3 ouders verkozen door en uit de ouders
  • ook de directeur maakt er deel van uit

De schoolraad komt enkele keren per jaar samen en adviseert o.a. inzake de begroting, de begrotingswijziging en neemt akte van het personeelsbeleid en het lestijdenpakket.

Op de laatste vergadering van de schoolraad werd de verkiezing voor de nieuwe raad van bestuur georganiseerd. De rechtstreeks verkozen leden (6) zijn inmiddels gekend. De laatste fase van deze verkiezingen zijn de verkiezingen uit de gecoöpteerde milieus. Van zodra deze personen (3) gekend zijn, volgt hieronder de volledige samenstelling van de nieuwe raad van bestuur die ingaat op 01.04.18

Koleneind 1
3930 Hamont-Achel

B: 011/44 53 34
NL: 0032/11 44 53 34